KeyDance.org - תגובות אילן לב
 
תגובות מטפלים בשיטת אילן לב

י"החומר הועבר בצורה ברורה.י
... המצגות בהחלט תרמו להבנה
המעבר בין החלק המעשי לעיוני היה חלק ומתבקש
הקורס תרם לי מעבר למה שציפיתי
פעם ראשונה שהאנטומיה באה גם עם ההגיון ההנדסי
החוויה ותפיסה ברורה של תפקוד היציבה והתנועה
אייל מקבל ציון 10  "
י
רמי לב רן
בוגר קורס 4


י"הקורס הועבר בצורה ברורה...השילוב
בין החלק העיוני למעשי היה טוב מאוד
הקורס תרם לי וענה על ציפיותיי
עצם ההיכרות עם התחום מעשירה מאוד מטפלים לדעתי"
י
שי זכאי
בוגרת קורס 6

 
י"הרגשתי שהקורס הזה הוא בדיוק מה שהייתי צריכה
אחרי הלימודים של טיפול בשיטת אילן לב

החלק של השלד היה בשבילי מרתק,
י
והעבודה עם הפלסטלינה עזרה לי מאוד
ובחלק של השרירים התחברתי לרעיון של המיתרים
באופן כללי קיבלתי מושג טוב לגבי עולם האנטומיה
וגם הרבה זיקה וחיבה לעולם הזה"
י

צוף כהן סדיס
בוגרת קורס 7


 י"...זה כל כך חשוב להוציא את המידע הזה מהספר ומהמצגת 
להעביר אותו לגוף ולרגש ,להתפלא ולהתלהב מכל חיבור והקשר 
כל עצב ורקמה ואיך האורגניזם הזה פועל בצורה כל כך מדהימה
נתת את התחושה הזו בכל רגע ורגע

 השילוב בין החלק העיוני למעשי יצר הבדל משמעותי והוא חובה מבחינתי
 "האנטומיה היישומית היא לא כלי לחיים אלא דרך חיים
 ערן שירן

בוגר קורס 6

י